دسامبر 6, 2014

سامانه ملی اطلاعات و کیوسک‌های خدمات امن الکترونیکی

چکیده مقاله: سامانه ملی اطلاعات مجموعه‌ای از خدمات عمومی اینترنت است که به نحوی گردآوری شده که بالاترین امنیت را برای ارائه خدمات دولتی و رسمی […]