دسامبر 21, 2008

طرح هویت در محیط مجازی

نداشتن هویت در اینترنت هرچند بسیار جذاب است اما گاهی نبود چنین هویتی عرصه‌های بزرگی را در این فضای بزرگ خالی نگه می‌دارد. هویت هم‌اکنون در […]
دسامبر 22, 2008

طرح ساماندهی و نظارت بر تولید محتوا در کشور

سامانه ساماندهی و نظارت بر تولید محتوا علاوه بر ساماندهی تولید محتوا از تضییع حق مؤلفان جلوگیری کرده و به جرأت می‌توان گفت با همین کار خواهد توانست ایده‌ها و مطالب با ارزشی را که در دل افراد بسیاری سنگینی می‌کند قبل از اینکه آنها به خاک بپیوندند آنها را جمع‌اوری کرده و به طرز صحیح جامعه را از این مطالب ارزشمند بهره‌مند سازد.