دی 1, 1387

طرح هویت در محیط مجازی

نداشتن هویت در اینترنت هرچند بسیار جذاب است اما گاهی نبود چنین هویتی عرصه‌های بزرگی را در این فضای بزرگ خالی نگه می‌دارد. هویت هم‌اکنون در […]