خدمات ما

video

تدوین ویدئو

بسیاری از مدیران خوش سلیقه به دنبال ارائه گزارشات کاری خود به بالادستشان به صورت ویدئویی هستند. قدرت یک ویدئوی چند دقیقه ای بیش از صدها صفحه گزارش مکتوب است

graphic

گرافیک و تصویر

امروزه تقریبا در همه جا نیاز به گرافیک داریم. و این نیاز در ارائه مطالب اهمیتی بسیار بیشتر پیدا می کند. یک ارائه با تصویر سازی و گرافیک مناسب به مدیرتان میگوید که چقدر برای وقت او ارزش قائلید و طبیعتا این کار شما بدون مزد نخواهد بود.

music-and-sound

ویرایش صوت

برای ارائه سخنرانی مدیران و یا بسیاری ارائه هایی که بر پایه صوت هستند، گاهی لازم است قسمت هایی از صوت حذف شود. تپق ها گرفته شود و با یک موزیک زمینه احساس خاصی به مخاطب القا شود.
db

بانک اطلاعات

هر اطلاعاتی که روی یک فرم قابل ثبت است را میتوان بسیار دقیقتر و با امکانات بیشتر به بانک اطلاعات منتقل کرد. هنوز در ایران بانک اطلاعاتی به درستی شناخته نشده و شما میتوانید با ارائه اطلاعاتتان در یک بانک اطلاعاتی به مدیر خود از بقیه رقبا و همکارانتان جلوتر باشید.

web-design

طراحی وب سایت

گاهی ارائه به یک نفر محدود نمی شود و باید اطلاعرسانی را به صورت عمومی انجام دهیم. در اینجا میتوانیم از یک وب سایت زیبا بهره بگیریم.

تماس با ما